Śnieguliczka biała    (Symphoricarpos albus Blake)
 
Poprzedni    Id = 63    Następny
     Pokaż listę gatunkówPokaż listę kryteriów doboru     
Informacje dla projektantów:
 
Inna nazwa: Symphoricarpos racemosus Michx. KRZEW o docelowej wysokości 1-2 m. Gatunek o roli PODSTAWOWEJ (może osiągać duży udział w składzie gatunkowym zadrzewień). Nadaje się na ubogie gleby; znosi ocienienie; silnie rozrasta się za pomocą podziemnych rozłogów; przydatna do umacniania skarp.
 
Przydatność gatunku dla różnych kryteriów doboru:
 
Kolory: ZIELONY - DUŻA przydatność, POMARAŃCZOWY - WARUNKOWA przydatność, CZERWONY - gatunek nie przydatny.      Wskaż symbol kryterium, aby wyświetlić listę gatunków..
 
Kryteria, dla których gatunek jest BARDZO PRZYDATNY:

BUDOWA:   budowa wielogatunkowa;   budowa jednogatunkowa;  żywopłot podokapowy;  żywopłot wolnostojący
CHARAKTERYSTYKA GLEBY:  gleby z piasków gliniastych mocnych oraz glin lekkich;  gleby z glin ciężkich i iłów;  rędziny i pararędziny;  gleby z lessów i innych utworów pyłowych;  gleby z piasków słabogliniastych i gliniastych;  mady ciężkie;  czarne ziemie i gleby murszowate;  mady lekkie i średnie
FORMA ZMIESZANIA:  forma grupowa lub kępowa;  forma rzędowa lub pasowa
FUNKCJE ESTETYCZNE:  ozdobne owoce,szyszki i nasiona;   wczesny rozwój liści na wiosnę
FUNKCJE OCHRONNE:  osłony przeciwśnieżne;  funkcje biocenotyczne;  wąwozy: zbocza górne, strome;  umacnianie nasypów i wykopów
FUNKCJE PRODUKCYJNE:  pożytki pszczele - nektar
KLIMAT:  wzrost w surowszym klimacie
RODZAJ:  śródpolne - strefa stykowa z polem;  drogi wojewódzkie i lokalne;  zabudowania gospodarcze;  otoczenie upraw ogrodniczych;  autostrady i drogi ekspresowe;  budynki użyteczności publicznej
WARUNKI ŚWIETLNE:  duże ocienienie;  lekkie ocienienie;  pełne światło
WILGOTNOŚĆ GLEBY:  gleby świeże
 
Kryteria, dla których gatunek jest WARUNKOWO PRZYDATNY:

CHARAKTERYSTYKA GLEBY:  gleby z piasków luźnych głębokich
FORMA ZMIESZANIA:  forma powierzchniowa (>10a)
FUNKCJE ESTETYCZNE:  ozdobna barwa i kształt liści;  ozdobne kwiaty
FUNKCJE OCHRONNE:  śródpolne pasy przeciwerozyjne;  osłony dźwiękochłonne;  wąwozy: zbocza dobrze naświetlone;  wąwozy: zbocza zacienione;  wąwozy: zbocza dolne, łagodne;  funkcje wiatrochronne
FUNKCJE PRODUKCYJNE:  pożytki pszczele - pyłek
RODZAJ:  śródpolne - poza strefą stykową;  drogi rolnicze
WILGOTNOŚĆ GLEBY:  gleby suche
 
Wróć na początek strony